Контакт информации


View Macedonian Post in a larger map
  Дирекција    Лица за комуникација и односи со корисници

А.Д. Македонска Пошта

Орце Николов ББ
1000 Скопје, Р.Македонија
тел: + 389 02 3 105 105


За прашања на Платен Промет

тел: +389 02 3105 211

suzana.mitevska@posta.com.mk

За прашања од Внатрешен и Меѓународен Поштенски Сообраќај


dimitar.lazarevski@posta.com.mk

gordana.jordanovska@posta.com.mk

тел: +389 02 3105- 222 


Поплаки за достава

тел:+389 02 3105-205Самостојна служба за филателија

тел: + 389 02 2401 851

nexhati.alija@posta.com.mk

фах: + 389 02 2401 847
  Сектор за маркетинг и продажба
 

Служба за комуникација и односи со големи корисници

sonja.foteva@posta.com.mk

тел: +389 02 3105 113

тел: +389 02 3105 110

Служба за продажба и дистрибуција

darko.mateski@posta.com.mk

тел: + 389 02 3 105 122

тел: + 389 02 3 105 116

Kонтакт телефони по Подружници.

ЦРПС Скопје 1
Тел.: 02 / 2047-444
Фах: 02 / 2047-647
ГЦПС Скопје 2
Тел.: 02 / 2401-600
Фах: 02 / 2401-660
ЦРПС Куманово
Тел.: 031 / 475-650
Фах: 031 / 475-657

ЦРПС Тетово
Тел.: 044 / 356-550
Фах: 044 / 330-802
 
ЦРПС Гостивар
Тел.: 042 / 223-854
Фах: 042 / 212-312
ЦРПС Охрид
Тел.: 046 / 273-150
Фах: 046 / 265-250
 ЦРПС Кавадарци
Тел.: 043 / 377-700
Фах: 043 / 377-708
 ЦРПС Прилеп
Тел.: 048 / 403-950
Фах: 048 / 403-964
 ЦРПС Битола
Тел.: 047 / 212-501
Фах: 047 / 228-077
ЦРПС Струмица 
 Тел.: 034 / 335-100
 Фах: 034 / 335-104
 ЦРПС Штип
Тел.: 032 / 226-450
Фах: 032 / 226-457
Фах: 034 / 335-104
ЦРПС Кочани
Тел.: 033 / 279-300
Фах: 033 / 279-313
ЦРПС Велес
Тел.: 043 / 214-400
Фах: 043 / 214-410

ЦРПС Кичево
Тел.: 045 / 224-900
Фах: 045 / 222-265

 ЦРПС Гевгелија
Тел.: 034 / 210-050
Фах: 034 / 210-055
Официјална веб страна на АД Македонска пошта
Помош за корисници
  • Help
  • Kalkulator
  • Sledenje na Pratki
  • EMS
Video