Следење на пратки странство

Македонска пошта ви нуди можност да ја следите патеката на движење навашата пратка во земјата и во странство.Одберете ја областа на дестинацијата на вашата пратка:
 Македонија НАСКОРО 

Следење на пратки во странство

Помош за корисници
  • Help
  • Kalkulator
  • Sledenje na Pratki
  • EMS
Video